В езиков клуб Мери Итън разчитаме на ефективни и интерактивни занимания, с които бързо, лесно и приятно ще учите чужд език. Мери Итън не е школа, център или училище, а клуб, защото освен езикови познания, се развиват социални, комуникативни и бизнес умения и се провеждат събития на различни теми, допълващи обучението по чужд език. Програмите ни са съобразени с нуждите на съвременния човек. Акцентите са ранно чуждоезиково обучение (с програмата Чужди езици за мъници), развиване на ранни умения за четене, подготовка за бъдещи академични постижения, усъвършенстване на разговорните умения при възрастните, използване на новите технологии за обогатяване и по-добра ефективност на учебния процес, бизнес английски.

Програми:

 • Разгледай>
 • Разгледай>
 • Разгледай>

Чужди езици за мъници


Програма за деца на възраст 1 – 3 години

„Чужди езици за мъници” е програма за деца на възраст от 1 до 3 години, в която се концентрираме върху ранното чуждоезиково обучение.В часовете мъниците са в приветлива среда, насърчаваща участието им в игрите и с комфортното присъствие на мама (или този, който се грижи за детето). Пеем песнички, творим, играем и говорим само на английски, докато се забавляваме. Методиката ни залага на позитивно поощряване на децата към участие в дейностите, без да налагаме това на всяка цена. Всеки мъник е свободен да участва доколкото и както реши, без да пречи на останалите. Така децата имат свободата да пеят или не, да играят или не, но винаги в края на часа научават нови думи и игри. Часът минава неусетни и в края на занятието всички получават допълнителни игри и песнички за домашно, които помагат на децата да запомнят и затвърдят усвоения материал.

 


Show and Tell


Програма за деца на възраст 4 – 6 години

На тази възраст децата са любопитни откриватели на света около тях и именно на това залага програмата за тази възрастова групa.

Системата Show and Tell включва практически и забавни занимания, междупредметни връзки (изкуство, ранна математика, наука за деца) и дейности развиващи творческото мислене у децата. Учебникът обаче е само рамка, към която ние добавяме много от нашия преподавателски опит и добри практики. Така часовете включват:

 • Креативни дейности (например: изработване на маски, парцалени кукли, проекти, постери, книжки и т.н.).
 • Рисуване.
 • Early Alphabet – ранни занимания с азбуката и въвеждане на писмеността. Буквите се въвеждат постепенно с много визуални и практични материали като флашкарти, оцветяване на буквите, писане на букви по пунктир, работа с iPad приложения за разпознаване, изговаряне и изписване на буквите
 • Стихчета – чрез редовното изучаване на стихчета и песнички, децата обогатяват бързо активният си речников запас.

Learn With Us


Програма за деца на възраст 5 – 7 години

Новата програма Learn with Us е подходяща за деца на възраст 5-7 години, които тепърва навлизат в езика, все още не могат да четат и имат нужда от подкрепа и усъвършенстване на грамотостта си на английски. Заедно с това, учебникът въвежда основните аспекти от англоезичните култури, като в същото време развива много междупредметни връзки. Така помагаме на децата да правят извиди, да обогатяват общата си култура и да усъвръшенстват уменията си за комуникация и социализация.
В допълнение към тази програма, нашите преподаватели подготвят:

 • Работа по проекти – Практично насочени дейности, съобразени с темата на уроците.
 • Дигитални ресурси – за да отговорим на интересите на новото поколение.
 • Първи стъпки в четенето.
 • Четене и драматизация на англоезични книжки, които допълнително обогатяват езиковите познания на децата.

Oxford Discover


Програма за деца на възраст 8 – 14 години

 

Програмата Oxford Discover е истинско приключение в изучаването на английски език. Чрез магията на науката децата обогатяват не само уменията си по чуждия език, но и познанията за заобикалящия ни свят. Програмата подготвя учениците и за бъдещи академични постижения като тестоветете на Кеймбридж за деца - покриват се речника и граматиката за трите нива Starters, Movers, Flyers на Cambridge English: Young Learners. Наред с това голяма част от съдържанието и формата на дейностите в учебника наподобяват формата на сериозни тестове като например TOEFL. Програмата предлага най-съвременни методи и средства за ефективен учебен процес, като умело включва междупредметните връзки в чуждоезиковото обучение, използват се видео и онлайн занимания, за да се ангажира вниманието на съвременните деца и поднася новия материал достъпно, по занимателен начин. Така докато децата учат нови думи на английски, ще си отговорят и на важни въпроси като например как са живели древните египтяни, защо е важно да пазим нашата планета Земя, какво променя сезоните и как се образува времето... и ще бъдат добре подготвени не само по английси, но и по други предмети.


Немски за деца


Програма за деца на възраст от 3 години

Все повече деца стартират от рано с изучаването на втори чужд език и най-често това е немският. Нашите програми по немски за деца на възраст от 3 до 5 и от 6 до 10 г. карат децата да учат с удоволствие. Учебният процес е изпълнен с творчество, игри, песни и забавления, интересни ограмотители игри и занимания, запознаващи децата с немската култура. Ученето на втори чужд език с нас никак не е труда работа!


Бизнес ориентирани езикови програми


В нашите бизнес програми ще придобиете както езикови познания, с които изказът ви да стане по-богат и по-ефективен, така и основни бизнес умения. Подборът и съставянето на учебна програма става след внимателен анализ на нуждите на курсистите така, че най-умело да отговорим на езиковите необходимости. Разработваме и специализирани бизнес модули, според конкретните работни ситуации от ежедневието на клиента.  

Бизнес курсовете се провеждат в нашия център или в офис на клиента.


Oxford Discover


(програми за деца в училищна възраст)

В работата с деца в училщна възраст основен фактор е мотивацията им и ние се грижим добре за нея. В часовете заниманията ни са разнообразни и интерактивни. Децата комуникират помежду си и винаги бива окуражавани да го правят на английски. Използваме съвременни методи на преподаване, темите са проекто базирани, засягаме много междупредметни връзки и помагаме на децата да развиват своята емоционална и социална интелигентност. Заниманията по английски с нас не са просто учене на език, напротив - те спомагат за разширяване на познанията на децата за света, подпомагат развитието на критичното им мислене и допринасят за обогатяване на набора от меки умения. Учебните системи, по които работим са Bright Ideas и Oxford Discover на издателство Oxford, но те са просто рамка, която очертава темите през учебната година. С всяка група и всяко дете ние прилагаме индивидуален подход и в часовете си основна разчитаме на добре подготвените ни преподаватели, които винаги знаят как да направят часа интересен, полезен и информативен, дори ако това означава да се отклонят от темата на учебника.


Алтернативни програми

 • Разгледай>
 • Разгледай>
 • Разгледай>
 • Разгледай>
 • Разгледай>

Летни чуждоезикови лагери


За поредна година подготвяме страхотни приключения сред природата. Готови ли сте за истински подвизи? Готови ли сте за нови приятелства и знания? Нашият екип от инструктори и учители са ненадминати магьосници в създаването на прекрасни детски спомени в планината.

Записванията започват сега!

Дати на провеждане:

От 26 до 30 юни - лагер за деца на възраст 7-12 години. Лагерът ще се проведе в село Годлево.

От 24 до 28 юли - лагер за деца на възраст 9-14 години. Лагерът ще се проведе в еко-хотел "Здравец" в Родопите.

Какво предлагат нашите лагери на Вашето дете?
- забавен английски, съобразен с възрастта и нивото им (4 учебни часа на ден)

- игри, развиващи социалните умения и креативността; упражнения за емоционална интелигентност
- усвояване на практически умения за прираодата и живота
- дигитален детокс

- поход и пикник в плнината
- стрелба с лък
- балансиране по лента /слаклайн

- ориентиране по карта и по компас

- много, много спорт - футбол, народна топка, волейбол и други отборни игри
- изследване на природните дадености на района – изследователи на гората и планината
- дискотека и/или шоу на талантите
- нощен поход в гората

- рефлексия върху преживяното и наученото през деня - един от най-добрите начини да извлечем изводи за живота, след игра или упражнения и да приложим нови умения в комуникацията и взаимодействието си с други хора
- много нови приятелства


Децата ще имат нужда от съвсем малко джобни пари, тъй като имат осигурени 4 хранения на ден. Джобните пари обикновено се използват за покупки и лакомства от селското магазинче. Добре е да не носят ценни предмети със себе си, понеже могат да бъдат изгубени. С всяка група ще има учители от езиков клуб “Мери Итън”, както и инструктор от екипа на “Номадия”. В групата на най малките (5-7 г.) ръководителите ще са по един за всеки 6 деца. Родителите ще имат контакт с инструкорите и учителите през цялото време. Връзката с децата се осъществява веднъж на ден в периода 18 - 20 ч. В края на лагера всеки ще получи подарък, който ще може да персонализира. На всички родители при записване ще бъде предоставен списък от необходимите принадлежности, които да подготвят в багажа на детето, както и програма за провеждане на събитията по дни. Лагерът ще се проведе при сформирана група от минимум 20 деца.

Цена: 670 лв.

Цената включва:
- Престой на база пълен пансион (закуска, обяд, вечеря) в хотел „Припеците“ в село Годлево.
- Допълнителна следобедна закуска в 16 ч.
- Чуждоезикови занимания
- Игри и дейности, подготвени от инструкторите от Номадия и учителите от Мери Итън
- Транспорт
- Застраховка
- ДДС

Летни програми


Itsy Bitsy Playgroup през лятото (Лятна eзикова занималня за деца на възраст от 3 до 6 г.)


В полудневните ни летни ни занимални за деца както всяка година ще учим чрез играта. В рамките на заниманията децата имат както контролирана, така и неконтролирана игра. Сутрините са изпъстрени с разнообразие от учебни активности (песни, игри с флаш карти, групови игри, работа върху работни листи за фина моторикa, запознаване с буквите и начална грамотност и др.), почивката за закуска е социално събитие от голямо значение, а в края на деня играем свободно, но само на английски.

График за деня:
09:00 - 09:15 Welcome activities
09:15 - 09:30 Welcome songs
09:30 - 10:30 Practice new vocabulary
10:30 - 11:00 Brunch break
11:00 - 11:45 Crafts and role play games
11:45 - 12:15 Story time
12:15 - 12:30 Clean up
12:30 - 13:00 Good Bye (waiting for мом or dad)

Примерни седмични теми 
21 June - 25 June All about Me (аз и околният ми свят)
28 June -2 July Summer Sparkles (забавна наука за лятото)
5 -9 July Sunshine and Rainbows (времето)
12-16 July Mini-beasts (чудният свят на насекомите)
-
02-06 August Little Gardeners (градинарство за деца)
09-13 August Prehistory (динозаври и пещерни хора)
16-20 August I feel, You feel (емоции и чувства)
23-27 August Crafty Hands (творчество и майсторлък

 

 

Fantabulous Summer: Летни езикови занимални за деца на възраст 7 - 13 г.

Полудневните ни англоезични занимални за деца на възраст от 7 до 12 години ще представят на децата един цял свят от забавно-образователни дейности, съвсем в тон с лятното настроение. Програмите ще са на седмичен принцип, като всяка седмица ще се разглежда различна тема в различни аспекти. Ще работим върху творческите им умения, критичното мислене, социалната интелигнетност и мисленето извън стандартните рамки. В края на ваканцията децата ще бъдат богати с нови практически знания за живота, което ще ги отличава от съучениците в училище. Езиковата занималня може да бъде полудневна или целодневна програма..

График за деня:
09:00 - 09:30 Welcome
09:30 - 11:00 English classes
11:00 - 11:30 Brunch break
11:30 - 13:00 Crafts and games
13:00 - 13:30 Good Bye (waiting for the parents)

Теми:

Примерни седмични теми
14-18 June - Making New Friends (социални умения)
21-25 June - Treasure Hunt Week (ще търсим съкровища)
28 June-2 July - Gardening (ще направим лятна градина)
5-9 July - Making New Friends (социални умения за деца)
12-16 July - А Wizarding Week (седмица посветена на магиите от любими детски произведения)
19-23 July - Life Hacks for Kids (практични умения за по-лесен живот)
2-6 August - Storytelling (най-забавните приказки и книги на света)
9-13 August - Treasure Hunt Week (ще се превърнем в детективи и ще търсим съкровища)
16-20 August - Global Trotters (седмица за пътешественици)
23-27 August - Board Game Week (ще играем и ще създаваме свои собствени бордови игри)

Лятна следобедна занималня

Лятната ни полудневна занималня тази година ще е от особена полза за всички тези, които имат нужда да затвърдят учебния материал, да наваксат пропуснатото, да се почувстват уверени в знанията си и в същото време да намерят нови приятели, да се забавляват и да творят. Както и през учебната година, така и през лятото нашите прекрасни преподаватели ще направят следобедите магични. Най-хубавото на лятната ни занималня е, че ще може да се случва и на открито. Вече от опит знаем, че в парка най-добре се учи! Заниманията ше се провеждат, съобразно метеорологичните условия.

Примерен график за деня:
12:30 - 13:00 Прием на децата и обяд за тези, които не са обядвали
13:00 - 13:30 Подготовка и план за деня
13:30 - 15:30 Активности
15:30 - 16:00 Почивка и свободни игри
16:00 - 17:30 Активности
17:30 - 18:00 В очакване на родителите
* Часовите диапазони ще са гъвкави и ще са зависими от местата, които посещаваме

Примерни локации  
- Парк “Възраждане”
- Национална Градска Художествена Галерия
- Градинката пред Народен театър “Иван Вазов”
- Природо-научен музей
- Ботаническа градина
- Дендрариум
- Борисова градина
- Коколандия

Занималня за ученици 1-4 клас


Занималнята на Мери Итън е място, където домашните и уроците за училище се подготвят в подкрепяща среда. Основен фокус на нашия екип е възпитание у децата на самостоятелност и критично мислене по време на изпълнение на задълженията им за училище. Пoддържаме близък контакт с родителите, защото вярваме, че децата извличат най-големи ползи от процеса на обучение, когато в него са включени и родителите.

 

Занималнята на Мери Итън е място, където сериозно е застъпена и темата за емоционалната имтелигентност. Провеждаме целенасочени занимания за опознаване и анализиране както на собсвените ни емоции, така и тези на околните. Редовните ни дискусии в кръг засягат онези теми от ежедневието на децата, които те сами желаят да споделят и дискутират с приятелите и учителите си в занималнята. Така се учим да откликваме подходящо на спонтанни и обмислени емоции, да разрешаваме конфликти и да реагираме подходящо в различни ситуации, подхождайки с разбиране и избягвайки агресивната комуникация с околните.

 

Програмата на нашата занималня включва чуждоезиково обучение по английски език и занимания по актьорско майсторство.

Чуждоезиковите часове отдавна са наша силна стрна. Чрез игрови методи и фокус върху разговорните умения на децата, английският бързо става средство за комуникация и децата напредват стабилно в рамките на обучението си. Програмата застъпва междупредметните връзки като по този начин обогатява не само чуждоезиковите им умения, но и общата им култура. Често в часовете по английски език надграждаме знанията, придобити в училище. А преподавателите ни са млади и лъчезарани хора, които умело успяват да заразят децата с любопитството да задават въпроси.

Часовете по актьорско майсторство се водят от любими за децата преподаватели – актьори. Актьорското майсторство е все по-необходимо умение в съвременния свят. Не само, че то помага на децата да придобият чудесни умения за изразяване и презентация, говорене пред публика и самоувереност. В свят, който се променя толкова бързо и ни въвлича в различни ситуации непредвидено, е все по-важно да можем да реагираме подходящо . Именно актьорската импровизация подпомага децата да се научат на това – умението да приемеш леко промените, да се адаптираш, да откриваш позитивното в новата ситуация. В нашата занималня децата подготвят две пиеси годишно. Първата е по готов сценарий, а за втората самите те подготвят сценария, декорите, куклите или костюмите и са изключително въвлечени в целият творчески процес.

 

Занималнята на Мери Итън е място, където всяка година поемаме и доброволчески инциативи, с които подпомагаме лечението на деца. Творим и създаваме шедьоври, които после предлагаме на благотворителен базар на родителите от занималнята и школата на Мери Итън, а събраните средства изцяло даряваме на дете в нужда.Това за нашите деца е прекрасна възможост да се научат на добротворчество, съзидателност, разбиране, морални ценности, за да възпитаме едни прекрасни граждани на бъдещото ни общество.

 

Записвания и цени
Цената на занималнята за месец е 400 лева.
Отстъпка за второ дете от семейство: 5 %
Отстъпка за предплащане на целогодишна такса: 2,5 %

The Fairytale Hour


Приказките са основен спътник в израстването на децата – те са илюстрация на доброто и злото, формират възприятия за справедливост и ценности в живота.  Приказките ни учат на това как да разрешим проблем и какво да направим в затруднена ситуация, но са и прекрасен начин да научим чужд език.

Програмата „Приказният час” e авторска програма на езиков клуб Мери Итън и е предназначена за деца, които изучават езика с нас или на друго място. Занятията допринасят за разширяването на езиковите познания на децата в неформална и креативна среда. В Приказните часове, децата имат възможност да слушат, гледат и вземат участие в интерактивна приказка, разказана с помоща на таблет. Всеки може да поиграе на екрана и да раздвижи героите, а след историята децата ще пресъздават сцени, елементи или герои от приказката, както и да играят игри, свързани с нея. Приказките са специално подбрани и адаптирани от филолог. Сценарият на занятията е внимателно разработен така, че децата да успеят да вникнат в съдържанието, да научат целеви думи и фрази и да успеят да участват в Приказните часове, независисимо дали това е първата им приказка на чужд език. Накратко, това, което можете да очаквате в Приказният час е умела комбинация от:

- езикови занятия, където учим нови думи, фрази, рими и стихчета

- работилничка, в която правим вълшебни аксесоари с помощта на хартия, картон, естествени материали, прежда, брокат, боички и т.н.

- музикален час, в който учим нови песни

- учене чрез игри, които са типични за децата, растящи в англоезичния свят

- запознаване на децата с англоезичната култура посредством приказките

 

Заниманията са предвидени за деца на възраст от 3 до 6 години, като максималният брой деца в група е 10.

Приказните часове се случват всяка събота от 11:30 до 12:30 @ Mary Eton’s . Пригответе се за вълшебства!

NB! Необходимо е предварително записване на имейл. Можете да използвате и контакт формата в нашия сайт.

Itsy Bitsy Playgroup


Itsy Bitsy Play School е още една от нашите авторски програми за чуждоезиково обучение, където чрез игри децата неусетно учат и английски. Направена с внимателен подбор на обучени преподаватели, групата е добра възможност за ранно занимание на детето ви с чужд език в естествената за децата среда на игрите и забавленията, в която да се обучават, да общуват с други връстници и да развиват умения за учене и социализация. Този естествен начин на научаване на чуждия език позволява на детето да придобие увереност да го ползва в реални житейски ситуации, да разбира и да общува свободно на английски език.

Програмата на Itsy Bitsy Play School е адаптирана към възрастовите особености на децата от 3 до 5 години

Освен езикови умения, децата ще бъдат занимавани с изкуство, наука, музика, ситуационни игри, съобразени с възрастовите особености на групата. Преподавателите в групата са педагози и филолози.

Програмата на Itsy Bitsy Playgroup е подходяща за деца от 3 до 5 години и включва:

- активности за себепознание и опознаване на околния свят

- песнички, стихчета и рими

- занимания, поощряващи развитието на когнитивните, езиковите и социалните умения на децата

- четене на приказки от книжки и таблет

- дейности, поощряващи фината моторика

- движение, танци, забавления

- игри

 Всички дейности по време на занятията се извършват само на английски.

Екип:

 • Мария Караиванова Директор

  Мис Мария преподава английски на малки и големи от години, обучава учители и разработва различни учебни програми. Запозната е с последните тенденции в преподаването и е готова винаги да препоръча най-подходящата за всеки курсист програма.

  Мария Караиванова Директор
 • Яна Петрова Преподавател

  Яна е единствената фрау-мис, защото преподава както английски, така и немски на деца с еднаква лекота и неустоимо забавление. Това я прави безценна!

  Яна Петрова Преподавател
 • Симона Димитрова Учител

  Мис Симона е завършила актьорство за кукуклен театър в НАТФИЗ, където е овладяла магията към детските сърца. Тя е творческият ни гений зад всички пиеси, които подготвяме както в занималнята, така и в часовете по английски. Няма дете, което да не е влюбено в мис Симона!

  Симона Димитрова Учител
 • Мария Пенова Преподавател

  Мис Мария е логопед по образование и за нея няма тайни по отношение на развитието и ученето на езика - роден или чужд. Изключително професионалният й подход, както и съвременните й интереси й помагат да превръща ученето на английски в изключително забавно занимание!

  Мария Пенова Преподавател
 • Румяна Георгиева Преподавател

  Освен че организира нашите летни детски програми, фрау Руми е и страхотен преподавател по немски за деца и възрастни. Съчетава преподаването с катерене на върхове, така че знае как да води група през препятствията по пътя нагоре.

  Румяна Георгиева Преподавател
 • Рада Кюркчиева Преподавател

  Мис Рада подхожда изключително внимателно към процеса на обучение и работата с деца. Може би защото е завършила социална педагогика. Тя бързо успява да ангажира вниманието и увлече в ученето всяко дете, да вдъхне кураж и възпита смелост в постигането на успехи при усвояването на чуждия език.

  Рада Кюркчиева Преподавател
 • Александра Шинино Преподавател

  Мис Алекс е наша гордост. Запознахме се с нея, когато беше ученичка в 10ти клас и дойде да учи английски в Мери Итън. След това завърши педагогическото си образование и я приехме с отворени обятия като наш учител. Тя е най-добре обученият ни преподавател и не е изненада, че резултатите от нейните часове са повече от брилянтни.

  Александра Шинино Преподавател

Преподавателите в езиков клуб Мери Итън са наясно със задачата си. Те не просто са високо квалифицирани специалисти, както са и навсякъде другаде, но обичат работата си и я приемат лично! Годините опит, които са натрупали, работейки в местни и международни школи за преподаване на чужди езици са ги научили, че освен да си знаеш урока, трябва да вложиш богата обща култура в него, артистични умения, чувство за хумор, разбиране към курсиста и неволите му, психология, педагогика, ораторски умения… Те знаят какви са спецификите на работата с възрастни и деца, какви грешки допускат, как очакват да протече урока и заслужават много доверие!

Новини

Адрес: София, ул. Марко Балабанов 10

Тел.: +359 (02) 444 21 29

Мобилен тел.: +359 (0) 884 139 647

E-mail: Info@MaryEton.com

Свържете се с нас
С конкретен въпрос, или просто за да се запознаем
© 2012 Mary Eton Language Club
Уеб сайт: Studio X